CCNA Routing and Switching

CCNA «Маршрутизація і комутація»

Рівень курсу: середній рівень складності

Рекомендований обсяг часу: 4 курси загальним обсягом 280 годин

Мова: англійська, російська

Доступність: під керівництвом інструктора

Цільова аудиторія:

Навчальна програма Cisco CCNA® «Маршрутизація і комутація» призначена для студентів, які мають наміри розпочати кар‘єру у галузі ІКТ, або покращити свої знання в цій галузі. Навчальна програма, яка складається з 4-х курсів по 70 годин кожен, повністю охоплює питання організації мереж, починаючи з основ і завершуючи складними застосуваннями та сервісами, надає можливість для накопичення практичного досвіду і розвитку професійних навичок.

Навчальна програма може використовуватися в навчальних закладах різного рівня: від старшої школи (починаючи з 9-го або 11-го класу), закладу професійно-технічної освіти, коледжу, до університету.

На при кінці кожного з 4-х курсів студент отримає сертифікат про проходження курсу за умови успішного завершення курсу.

Опис курсу:

Програма CCNA «Маршрутизація и комутація» складається з чотирьох курсів, вивчати які рекомендується у певній послідовності. Після вивчення двох курсів студенти будуть готові скласти іспит для отримання сертифікату Сisco CCENT®, а після проходження чотирьох курсів — до іспиту на сертифікат ССNA «Маршрутизація і комутація». Ця навчальна програма допомагає підготуватися до практичної роботи на підприємстві і закладає основу для успішної професійної кар’єри в галузі мережних технологій.

В кожному з курсів студенти вивчають основні технологічні принципи за допомогою інтерактивного середовища і застосовують ці знання, виконуючи серії практичних завдань на реальному обладнанні та в симуляторі комп’ютерних мереж.

Курс CCNA «Маршрутизація і комутація» дозволяє отримати комплексне уявлення про концепції в галузі мережних технологій та отримати необхідні навички, від опису мережних застосунків до протоколів і сервісів, які надаються цим застосункам більш низькими рівнями мережі. Студенти почнуть з простих мереж і поступово перейдуть до розгляду більш складних корпоративних мереж.

Програма CCNA «Маршрутизація и комутація» має наступні особливості:

 • Студенти вивчають основи маршрутизації і комутації та передові технології, готуються до сертифікаційних іспитів Cisco CCENT та CCNA.

 • Принципи мережної взаємодії описані простою мовою, зрозумілою студентам будь-якого рівня, а інтерактивні вправи дозволяють закріпити отриманні знання.

 • В курсі робиться акцент на критичне мислення, вирішення проблем, навички співпраці, практичне застосування навичок.

 • Мультимедійні засоби навчання, зокрема відеоматеріали, ігри і контрольні роботи, використовують різні стилі навчання і допомагають пришвидшити вивчення та засвоєння матеріалу.

 • Лабораторні роботи на обладнанні та навчальні вправи в симуляторі Cisco® Packet Tracer сприяють розвитку у студентів критичного мислення та навичок вирішення складних проблем.

 • Система оцінювання забезпечує зворотній зв’язок для оцінки набутих знань та навичок.

 • Вивчення матеріалу у своєму власному темпі і зміцнення розуміння матеріалу через виконання інтерактивних завдань і тестів.aaeaaqaaaaaaaai8aaaajdhiyjnhywuylwm5ytatndy3nc04mdvhltzmyzi2mwizmtjimw

Можливості кар’єрного росту:

Дослідження ринку праці та опит працедавців свідчать про підвищення дефіциту мережних фахівців в таких ключових галузях, як мережна безпека, голосовий та бездротовий зв’язок, а також в галузях найновіших технологій, зокрема ЦОД, хмари і відео. Нові програми сертифікації і навчання CCENT і Cisco CCNA Routing and Switching розроблені, щоб відповідати ринку праці, який швидко змінюється.

Завдяки регулярним змінам сертифікаційних іспитів студенти можуть отримати сертифікати CCNA більш високого рівня після проходження сертифікації CCENT. Рекомендована послідовність вивчення курсів в межах програми CCNA «Маршрутизація і комутація»: «Вступ до мережних технологій», «Основи маршрутизації і комутації». Проходження цих двох курсів дає можливість студентам підготуватися до складання іспиту на сертифікат CCENT. Вивчення додатково наступних курсів – «Масштабування мереж» та «Об’єднання мереж» дозволяє підготуватися до сертифікації CCNA.

Рекомендовано пропонувати студентам курси саме в такій послідовності, оскільки це суттєво підвищує можливості працевлаштування, студенти отримують навички, які одразу можна застосувати в роботі.

Можливі позиції: технік комп’ютерних мереж, інженер служби підтримки, адміністратор мережі, дизайнер мережі, мережний інженер, тощо.

Зміст курсу CCNA R&S «Вступ до мережних технологій»

Курс описує архітектуру, структуру, функції, компоненти і моделі Інтернету та інших комп’ютерних мереж. Навчальна програма охоплює наступні теми: принципи IP-адресації, основні концепції та операції в мережах Ethernet. Після вивчення цього курсу студент зможе створювати прості локальні мережі, виконувати базові налаштування маршрутизаторів та комутаторів, а також застосовувати схеми ІР-адресації.

Отримані знання та навички:

 • Оцінювати та описувати пристрої та сервіси, що використовуються для забезпечення обміну даними в мережах та в Інтернеті.

 • Оцінювати та описувати ролі багаторівневих моделей і протоколів різних рівнів в мережах передачі даних.

 • Оцінювати та описувати важливість адресних схем та схем іменування на різних рівнях мереж передачі даних в середовищах IPv4 і IPv6.

 • Розраховувати та застосовувати маски підмережі в мережах IPv4 і IPv6 відповідно до заданих вимог.

 • Пояснювати основні поняття Ethernet, зокрема такі як середовище передачі даних, сервіси та принципи роботи.

 • Створювати просту мережу Ethernet, використовуючи маршрутизатори та комутатори.

 • Використовувати команди інтерфейсу командної стрічки (CLI) Cisco для базового налаштування маршрутизаторів і комутаторів.

 • Використовувати розповсюджені мережні утиліти для перевірки працездатності невеликих мереж і аналізу трафіку.

 

Модуль

Назва модуля (англ.)

Назва модуля (укр.)

1

Exploring the Network

Знайомство з мережею

2

Configuring a Network Operating System

Налаштування мережної операційної системи

3

Network Protocols and Communications

Мережні протоколи та комунікації

4

Network Access

Рівень доступу до мережі

5

Ethernet

Технологія Ethernet

6

Network Layer

Мережний рівень

7

IP Addressing

ІР – адресація

8

Subnetting IP Networks

Розподіл ІР-мереж на підмережі

9

Transport Layer

Транспортний рівень

10

Application Layer

Рівень застосунків

11

Build a Small Network

Побудова невеликої мережі

 

Зміст курсу CCNA R&S «Основи маршрутизації і комутації»

Цей курс описує архітектуру, компоненти і роботу маршрутизаторів і комутаторів в невеликій мережі. Студенти дізнаються, як виконати базові налаштування маршрутизатора і комутатора. По завершенню курсу студенти будуть в змозі налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки маршрутизаторів і комутаторів, вирішувати проблеми з маршрутизацією RIPv1, RIPng, OSPF для однієї області, віртуальних LAN, маршрутизації між VLAN як в мережах ІPv4, так і IPv6

Отримані знання та навички:

 • Розуміти та описувати основні поняття комутації і роботу комутаторів Cisco.

 • Розуміти і описувати цілі і роботу маршрутизатора, таблиці маршрутизації, а також процес пошуку маршруту.

 • Розуміти і описувати, як віртуальні локальні мережі логічно ізолюють мережі та яким чином відбувається маршрутизація між ними.

 • Розуміти і описувати протоколи динамічної маршрутизації, протоколи маршрутизації типу вектор- відстань і стану каналу.

 • Налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки статичної маршрутизації і маршрутизації за замовчуванням.

 • Налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки динамічної маршрутизації RIP і RIPng.

 • Налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки динамічної маршрутизації за протоколом OSPF.

 • Розуміти, налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки списків контролю доступу (ACL) для мереж IPv4 і IPv6.

 • Розуміти, налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки DHCP для IPv4 і IPv6 мереж.

 • Розуміти, налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки перетворення мережних адрес (NAT).

 

Модуль

Назва модуля (англ.)

Назва модуля (укр.)

1

Introduction to Switched Networks

Вступ до комутованих мереж

2

Basic Switching Concepts and Configuration

Базові концепції і налаштування комутації

3

VLANs

Віртуальні локальні мережі (VLAN)

4

Routing Concepts

Концепція маршрутизації

5

Inter-VLAN Routing

Маршрутизація між VLAN

6

Static Routing

Статична маршрутизація

7

Routing Dynamically

Динамічна маршрутизація

8

Single-Area OSPF

OSPF для однієї області

9

Access Control Lists

Списки контролю доступу (ACL)

10

DHCP

Протокол DHCP

11

Network Address Translation for IPv4

Перетворення мережних адрес (NAT) для IPv4

 

Зміст курсу CCNA R&S «Масштабування мереж»

Цей курс описує архітектуру, компоненти і роботу маршрутизаторів і комутаторів в більших і більш складних мережах. Студенти вивчають, як конфігурувати розширену функціональність маршрутизаторів і комутаторів. Після вивчення курсу студенти будуть в змозі налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки маршрутизаторів і комутаторів, вирішувати загальні проблеми OSPF, EIGRP і STP в мережах IPv4 і IPv6. Студенти також отримають знання і навички, необхідні для побудови бездротової локальної мережі в мережах невеликого та середнього розмірів.

Отримані знання та навички:

 • Розуміти, налаштовувати конфігурацію і діагностувати неполадки вдосконалених технологій комутації, таких як VLAN, Rapid Spanning
  Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST +), і EtherChannel.

 • Розуміти, налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки протоколу HSRP в комутованій мережі.

 • Розуміти, налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки бездротових маршрутизаторів і бездротових клієнтів.

 • Налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки маршрутизаторів в складних IPv4 або IPv6 мережах, де використовується OSPFз однією областю, OSPF з багатьма областями або Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).

 • Управління ліцензіями Cisco IOS® та конфігураційними файлами.

 

Модуль

Назва модуля (англ.)

Назва модуля (укр.)

1

Introduction to Scaling Networks

Вступ до масштабування мереж

2

LAN Redundancy

Надлишковість у локальних мережах

3

Link Aggregation

Агрегація каналів

4

Wireless LANs

Бездротові локальні мережі

5

Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPF

Налаштування та усунення неполадок OSPF для однієї області

6

Multiarea OSPF

OSPF для кількох областей

7

EIGRP

Протокол маршрутизації EIGRP

8

EIGRP Advanced Configurations and Troubleshooting

Розширені налаштування та усунення неполадок EIGRP

9

IOS Images and Licensing

Образи IOS і ліцензування

 

Зміст курсу CCNA R&S «Об’єднання мереж»

У цьому курсі розглядаються технології глобальних мереж і мережні сервіси, необхідні для конвергентних застосунків в складній мережі. Курс дозволяє студентам зрозуміти критерії вибору мережних пристроїв і WAN технологій для відповідності вимогам до мережі. Студенти дізнаються, як налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки мережних пристроїв, вирішувати загальні проблеми протоколів канального рівня. Студенти також отримають знання і навички, необхідні для реалізації операцій з віртуальними приватними мережами (VPN) у складних мережах.

Отримані знання та навички:

 • Розуміння і опис різних технологій WAN і їх переваг.

 • Розуміння і опис роботи і переваги віртуальних приватних мереж (VPN) і тунелювання.

 • Розуміння, настройка конфігурації і усунення неполадок серійних з’єднань.

 • Розуміння та навички налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки широкосмугових підключень.

 • Розуміння та навички налаштовувати тунелювання і усувати неполадки операцій тунелювання.

 • Розуміння та навички налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки перетворення мережних адрес (NAT).

 • Навички моніторингу мережі та усунення неполадок з використанням syslog, SNMP та NetFlow.

 • Розуміння та опис мережевих архітектур.

 • Уявлення про мережі без кордонів, Центри обробки даних і віртуалізацію, технології і рішення для організації спільної роботи.

 

Модуль

Назва модуля (англ.)

Назва модуля (укр.)

1

Hierarchical Network Design

Ієрархічний дизайн мережі

2

Connecting to the WAN

Підключення до глобальної мережі

3

Point-to-Point Connections

З’єднання типу точка-точка

4

Frame Relay

Технологія Frame Relay

5

Network Address Translation for IPv4

Перетворення мережних адрес (NAT) для IPv4

6

Broadband Solutions

Рішення широкосмугового доступу

7

Securing Site-to-Site Connectivity

Захист з’єднань типу точка-точка

8

Monitoring the Network

Моніторинг мережі

9

Troubleshooting the Network

Пошук та усунення неполадок в мережі

 

Залишити відповідь